Blog

13.03.2019

Komentarz walutowy

3 x NIE. A czemu nie? Komentarz walutowy 13.03.2019

Przedstawione rzutem na taśmę ustępstwa ze strony Brukseli nie zdały egzaminu. Brytyjski parlament ponownie odrzucił porozumienie wypracowane przez T. May. Dziś głosowanie nad tzw. twardym Brexitem. Inflacja za Oceanem zwolniła do 1,5%, wzmacniając gołębie stanowisko Fed.

Zawarte w ostatniej chwili porozumienie na linii Juncker – May nie zdołało odmienić wyników głosowania i umowa ws. Brexitu przepadła już ostatecznie, zostając ponownie odrzuconą zdecydowaną większością głosów. Wiadomość o ustępstwach Brukseli w postaci prawnie wiążących deklaracji o tymczasowości rozwiązania kwestii irlandzkiej granicy wywołała w pierwszym momencie rajd na funcie, a premier Wielkiej Brytanii powiedziała, iż jest to to, czego chciał brytyjski parlament. Entuzjazm nie potrwał jednak długo, gdyż jeszcze wczoraj popołudniu prokurator generalny, G. Cox, wydał negatywną opinię o nowych ustaleniach i możliwościach dochodzenia swoich praw przez Londyn w razie uporczywego torpedowania przyszłego porozumienia przez Brukselę. W rezultacie, teoretycznie Brytyjczykom pozostał teraz wybór między tzw. twardym Brexitem, a opóźnieniem terminu rozwodu w czasie. W praktyce, media tworzą jedna już kolejne alternatywne scenariusze. Wyjście bez umowy, nad którym dziś głosował będzie parlament, ma małe szanse powodzenia. Natomiast gra na czas może skutkować anulowaniem całego procesu w ogóle. Żeby było ciekawiej, posłowie mogą także odrzucić wszystkie opcje rozważane w tym tygodniu, co powinno doprowadzić do rozstania bez porozumienia, ale… wtedy w czasie przed upływem ostatecznego terminu rozstania (29. marca), UE mogłaby pokusić się o kolejne ustępstwa last minute, które oznaczałyby trzecie głosowanie brytyjskiego parlamentu nad ustawą brexitową. Ewentualnie, Brytyjczycy mogliby w międzyczasie przyjąć wniosek o powtórne referendum ws. opuszczenia Wspólnoty. Tak czy inaczej, trudno oprzeć się wrażeniu, że rozwód będzie miał chaotyczny przebieg niezależnie od finału.

A skoro o słabości mowa, to inflacja w Stanach Zjednoczonych wyhamowała w lutym do poziomu 1,5%. Wynik poniżej oczekiwań pogłębił przecenę dolara i utwierdził Fed w słuszności obecnego, cierpliwego podejścia do polityki pieniężnej. Przycichły też pozytywne komentarze w sprawie możliwości zawarcia umowy handlowej z Chinami, a przedstawiciel Białego Domu ds. handlu, R. Lighthizer zaznaczył, że USA i tak będą musiały cały czas grozić palcem i podniesieniem taryf, aby zapewnić sobie możliwość skutecznego egzekwowania zapisów ewentualnego porozumienia.

Waluty wyceniane są następująco (godz. 15:25):

CHF/PLN – 3,7735 / 3,8056
EUR/PLN – 4,2817 / 4,3140
USD/PLN – 3,7851 / 3,8153
GBP/PLN – 4,9818 / 5,0308
EUR/USD – 1,1249 / 1,1345

Michał Sikora - Dealer walutowy inkantor.pl.
Przedstawione w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu inkantor.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29. lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor.
Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do raportów. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie raportów w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres marketing@inkantor.pl.

Back Back to top