Blog

04.05.2018

Komentarz walutowy

Wysokie oczekiwania = ryzyko rozczarowania. Komentarz walutowy 04.05.2018

Sytuacja na rynku walutowy bez większych zmian. Złoty pozostaje słaby tak, jak kolejne publikacje makro z Eurostrefy i Wielkiej Brytanii. Po niedostatecznie jastrzębim komunikacie FOMC, inwestorzy liczą na dobre wyniki dzisiejszego raportu z amerykańskiego rynku pracy.

Tendencje na rynku walutowym nie ulegają większym zmianom. Majówka nie służy złotemu, który pozostaje słaby, a  z Eurostrefy oraz Wielkiej Brytanii docierają kolejne kiepskie dane makroekonomiczne. Wstępny odczyt inflacji HICP, finalny indeks PMI usług za kwiecień oraz sprzedaż detaliczna w krajach Strefy Euro – wszystkie wypadły poniżej oczekiwań. Na Wyspach z kolei po tym, jak zawiódł indeks PMI przemysłu, wymaganiom nie sprostał także wskaźnik usługowy. Korzysta na tym dolar, pomimo że komunikat FOMC nie zachwycił inwestorów, a poniżej prognoz wypadł również amerykański raport ISM dla usług. Rezerwa Federalna pozytywnie ocenia stan największej gospodarki świata. Przede wszystkim wskazano, że inflacja zbliżyła się do celu wobec wcześniejszego poglądu, iż pozostaje poniżej poziomu 2% choć wzrośnie w nadchodzących miesiącach. Podtrzymano także konieczność dalszego stopniowego dostosowania polityki pieniężnej. Niedosyt inwestorów wzbudził jedynie fakt, iż Fed nie zdecydował się na aktualizację wykresu kropkowego i zaplanowanie dodatkowej (czyli czwartej) podwyżki stóp procentowych w  tym roku.

Wobec powyższego, rynek żywi dziś spore nadzieje na dobry raport z amerykańskiego rynku pracy, który mógłbym wpłynąć na zaostrzenie stanowiska Rezerwy Federalnej. Wysokie oczekiwania wiążą się nieodłącznie z ryzykiem rozczarowania, zatem zmienność notowań o godz. 14:30 powinna wzrosnąć. Inwestorzy oczekują przyrostu nowych miejsc pracy w sektorze pozarolniczym na poziomie 200 tys., spadku stopy bezrobocia do 4% oraz utrzymania wzrostu płacy godzinowej w tempie 2,7%.

Waluty wyceniane są następująco (godz. 14:15):

CHF/PLN – 3,5535 / 3,5848
EUR/PLN – 4,2436 / 4,2736
USD/PLN – 3,5371 / 3,5680
GBP/PLN – 4,7979 / 4,8441
EUR/USD – 1,1908 / 1,2000

Najbliższe wydarzenia na rynkach finansowych:

4. maja:

14:30

USA

Zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym

14:30

USA

Płaca godzinowa

14:30

USA

Stopa bezrobocia

Michał Sikora - Dealer walutowy inkantor.pl.
Przedstawione w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu inkantor.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29. lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor.
Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do raportów. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie raportów w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres marketing@inkantor.pl.

Powrót Do góry