Blog

09.09.2019

Komentarz walutowy

Złoty udanie rozpoczyna tydzień. Komentarz walutowy 09.09.2019

Złoty utrzymuje się na fali wznoszącej. Rynek dobrze przyjął piątkowe wystąpienie prezesa Fed i jest pewien kolejnej obniżki stóp procentowych. Malejące ryzyko twardego brexitu i dobre dane z Wielkiej Brytanii znacząco umacniają funta. W środę odbędzie się posiedzenie RPP, w czwartek – EBC.

Dobre nastroje zwiększają rynkowy apetyt na ryzyko i sprzyjają dalszej aprecjacji złotego. Dzięki temu polska waluta rozpoczyna nowy tydzień na zielono w relacji do głównych walut (za wyjątkiem funta). Kluczowym wydarzeniem najbliższych dni będzie czwartkowe posiedzenie EBC. Dzień wcześniej zakończy się spotkanie RPP, ale tu żadne ruchy nie są oczekiwane. Po zaskakującym wniosku o podwyżkę stóp procentowych w ubiegłym miesiącu, wobec pogłębiającego się luzowania polityki pieniężnej przez czołowe banki centralne świata, jastrzębie zapędy nielicznych krajowych bankierów powinny zostać zduszone w zarodku. Tymczasem w Eurostrefie poza przekonaniem o obniżce stóp procentowych, nie ma jednomyślności czy i jakie inne narzędzia stymulacji zaaplikuje EBC. Ponadto, nawet w kwestii kosztu pieniądza panują rozbieżne poglądy, gdyż blisko połowa rynku spodziewa się cięcia o 20 pb, a nie jedynie 10 pb. Spekuluje się także, że ustępujący ze stanowiska prezesa, M. Draghi, nie zdecyduje się już na podjęcie decyzji o wznowieniu luzowania ilościowego, z którego bank przecież nie tak dawno się wycofał i pozostawi ten ruch do wykonania swojej następczyni, Ch. Lagarde.

W piątek rynek dobrze przyjął wystąpienie J. Powell’a w Szwajcarii. Choć prezes Fed wciąż pozytywnie wypowiada się o kondycji amerykańskiej gospodarki, to jednocześnie w swoim przemówieniu powtórzył deklarację o gotowości Rezerwy Federalnej do wspierania wzrostu, co zostało odczytane jako przypieczętowanie kolejnej obniżki stóp procentowych. Raport z rynku pracy miał mieszany wydźwięk i, wobec pewności co do dalszych ruchów Fed, nie wywołał większej reakcji. Liczba nowych miejsc pracy w sektorze pozarolniczym okazała się zdecydowanie niższa niż oczekiwano (130 tys. vs prognoza 160 tys.), natomiast na plus zaskoczyła dynamika wynagrodzeń, która wyniosła 3,2% przy konsensusie rzędu 3,1%.

W Wielkiej Brytanii piętrzą się problemy B. Johnson’a. Brytyjski parlament przyjął ustawę zmuszającą rząd do złożenia wniosku o kolejne odroczenie brexitu w przypadku braku akceptacji jakiejkolwiek ustawy ws. wyjścia z UE. Ponadto, premier stracił kolejną osobę ze swojego gabinetu. Po rezygnacji ze stanowiska wiceministra edukacji jego brata, Jo Johnson’a, tekę ministerialną oddała również minister pracy, Amber Rudd, protestując w ten sposób przeciwko rządowej strategii ws. brexitu oraz wykluczeniu z Partii Konserwatywnej posłów jej przeciwnych.  Premier Johnson zamierza dziś ponownie wnosić o rozpisanie przedterminowych wyborów, ale znajduje się na z góry przegranej pozycji. W związku z tymi wydarzeniami ryzyko bezumownego rozwodu wyraźnie zmalało, a dodatkowo powyżej oczekiwań wypadły dzisiejsze odczyty PKB i produkcji przemysłowej, wiec kurs funta solidnie wzrasta .

Waluty wyceniane są następująco (godz. 15:30):

CHF/PLN – 3,9505 / 3,9861
EUR/PLN – 4,3157 / 4,3497
USD/PLN – 3,9112 / 3,9428
GBP/PLN – 4,8232 / 4,8719
EUR/USD – 1,0987 / 1,1082

Michał Sikora - Dealer walutowy inkantor.pl.
Przedstawione w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu inkantor.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29. lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor.
Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do raportów. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie raportów w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres marketing@inkantor.pl.

Back Back to top