Blog

19.05.2017

Komentarz walutowy

Złoty wraca na właściwy tor. Komentarz walutowy 19.05.2017

Impuls korekcyjny na złotym związany z sytuacją polityczną za Oceanem i wzrostem awersji do ryzyka wygasa. D. Trump wybiera się w zagraniczną podróż. EBC i RPP podtrzymują gołębie nastawienie do polityki pieniężnej. Dziś publikacja ważnych danych z Polski o sprzedaży detalicznej oraz produkcji przemysłowej.

Głównym czynnikiem kreującym handel pozostają doniesienia zza Oceanu w sprawie D. Trump’a i jego domniemanych powiązań z Rosją. Wzrost ryzyka politycznego w Stanach Zjednoczonych przyczynił się do spadku apetytu na inwestycje o wyższej stopie zwrotu i skutkował wczoraj przeceną m.in. notowań złotego. Ponadto, bardzo dobrze wypadły opublikowane dane o liczbie nowozarejestrowanych bezrobotnych, które osiągnęły najniższą wartość od 1988r. Pozytywnie zaskoczył również indeks Fed z Filadelfii, świadcząc o mocnej kondycji sektora przemysłowego w regionie. Dziś impuls korekcyjny nieco przygasa i polska waluta odrabia straty, a D. Trump wybiera się w zagraniczną podróż, podczas której odwiedzi Arabię Saudyjską, Izrael, Belgię oraz Włochy.

Tymczasem, na Starym Kontynencie sytuacja pozostaje bez większych zmian. Podczas piątkowej sesji najciekawsze dane trafią na rynek z Polski, gdzie opublikowane zostaną odczyty o sprzedaży detalicznej oraz produkcji przemysłowej. Po rewelacyjnych odczytach za poprzednie okresy inwestorzy spodziewają się słabszych danych. Jeśli takie prognozy się potwierdzą, to możliwe, że złoty będzie lekko tracił. Podczas środowego posiedzenia NBP pozostawiono stopy procentowe na dotychczasowych poziomach i podtrzymano opinię, iż obecnie nie podstaw do dyskusji nad schładzaniem gospodarki, a inflacja będzie utrzymywać się w okolicach 2%. W związku z tym koszt pieniądza prawdopodobnie nie zmieni się nawet do końca 2018r. W podobnym tonie wybrzmiał raport z ostatniego posiedzenia EBC, w którym napisano, iż choć bilans ryzyka dla wzrostu gospodarczego zmierza do równowagi, to wciąż przeważają w nim czynniki negatywne. Dlatego póki co nastawienie Rady w kwestii prowadzonej polityki pieniężnej nie uległo zmianie, a dokonanie lepsze oceny będzie możliwe po opublikowaniu czerwcowych projekcji makroekonomicznych.

Waluty wyceniane są następująco (godz. 13:55):

CHF/PLN – 3,8401 / 3,8701
EUR/PLN – 4,1803 / 4,2103
USD/PLN – 3,7429 / 3,7729
GBP/PLN – 4,8674 / 4,9125
EUR/USD – 1,1139 / 1,1221

Najbliższe wydarzenia na rynkach finansowych:

19. maja:

14:00

Polska

Produkcja przemysłowa

14:00

Polska

Sprzedaż detaliczna

Michał Sikora - Dealer walutowy inkantor.pl.
Przedstawione w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu inkantor.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29. lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor.
Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do raportów. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie raportów w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres marketing@inkantor.pl. 

Powrót Do góry