Chronimy Twoje pieniądze

1. Wszystkie środki pochodzące z wpłat dokonywanych przez klientów są zdeponowane na rachunkach bankowych w jednym banku. Rachunki, na których przechowywane są przedpłaty od klientów są dedykowane operacjom użytkowników.

2. Operacje związane z bieżącą działalnością inkantor.pl, jako firmy, prowadzone są z innych rachunków.

3. Identyfikacja wpłat i ich księgowanie dokonywane jest w sposób automatyczny na bazie unikatowego numeru rachunku bankowego nadawcy, zarejestrowanego wcześniej w systemie inkantor.pl.
 
4. Dostęp do serwisu jest zabezpieczony hasłem, definiowanym przez użytkownika podczas rejestracji w systemie. Hasło musi składać się z minimum 6 znaków, w tym co najmniej jednej litery, jednej cyfry oraz jednego znaku specjalnego (!@#$%^*()_+)

5. Dostęp do sekcji w dziale „Finanse”, umożliwiającej zmianę numeru telefonu komórkowego (token) oraz zdefiniowanie rachunków bankowych,  jest zabezpieczone dodatkowych hasłem.

6. Zlecenia wypłaty środków są uwierzytelniane unikatowym kodem SMS, jak w systemach bankowości elektronicznej.

7. Inkantor.pl działa w formie stabilnej spółki kapitałowej o kapitale zakładowym 2 mln 150 tys. złotych, w pełni opłaconym.

8. Inkantor.pl podlega kontroli Ministerstwa Finansów (GIIF). Firma prowadzi też tradycyjną działalność kantorową pod adresem Rubież 46 w Poznaniu i została wpisana do rejestru działalności kantorowej pod nr 9319, prowadzonej przez Narodowy Bank Polski (NBP)

Inkantor.pl obsługuje tysiące osób fizycznych oraz kilkaset przedsiębiorstw i instytucji w zakresie bezgotówkowej wymiany walut. 

W górę