Dla spłacających kredyty walutowe

Osobom, które spłacają swój kredyt bezpośrednio walutą, nasz internetowy kantor oferuje dwie możliwości spłat kredytu walutowego:

 1. Zlecenie stałe spłaty kredytu,
 2. Zakup online i wypłata zakupionych środków bezpośrednio na rachunek kredytu walutowego w banku.

  To bardzo proste i bezpieczne. 

Oblicz ile zyskasz spłacając kredyt z nami:
Kalkulator korzyści

Spłatę bez dodatkowych kosztów ze strony banków kredytodawców gwarantuje Ci prawo a podpisanie aneksu to zwykła formalność jednak jedynie Ty jako kredytobiorca możesz się z takim wnioskiem zwrócić do swojego banku.  
Jeżeli masz kredyt walutowy, a nadal go spłacasz w złotówkach, pobierz wzór pisma do banku i zacznij oszczędzać kupując walutę w inkantor.pl.

Jak spłacać w banku kredyt walutowy?
Stale zwiększa się  grupa Polaków spłacających  kredyty walutowe w bezpośrednio we franku lub euro. Takie rozwiązanie zapewnia spore oszczędności (nawet kilka tysięcy złotych rocznie). Co miesiąc, walutę do spłaty rat kredytowych kupuje kilka tysięcy użytkowników inkantor.pl. Z myślą o nich osobach które planują taniej spłacać kredyt walutowy, opracowaliśmy zbiór podstawowych informacji w tym temacie. Będą one szczególnie przydatne osobom, które dopiero niedawno zdecydowały się na bezpośrednią spłatę kredytu w euro lub franku.

Każdy kredytobiorca, który jeszcze nie spłacał rat w walucie obcej, najpierw musi podpisać odpowiedni aneks do umowy. Po wejściu w życie ustawy antyspreadowej (2011 r.) taka czynność nie jest już związana z żadną opłatą. Wspomniana ustawa zobowiązała też bank do bezpłatnego prowadzenia rachunku walutowego, który będzie służył do spłaty kredytu.  (prawną tzw. „ Ustawa antyspreadowa” potwierdzającą możliwość spłaty kredytu denominowanego lub indeksowanego w walucie - uprawnienie klienta będącego konsumentem do samodzielnej spłaty bez dodatkowych kosztównie może wiązać się z poniesieniem przez kredytobiorcę dodatkowych kosztów”. Wyjątkiem od tej reguły jest bank BPH, gdzie po pierwszej wpłacie CHF na rachunek kredytu to bank przesyła nam aneks jako pochodną takiej wpłaty- co oznacza, że klienci banku BPH (i byłego GE Money Bank), mogą nieco szybciej przejść na bezpośrednią spłatę kredytu walutą.
Podstawa prawna:
Zgodnie z nowelizacją prawa - USTAWA z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw.
Art. 69, ust. 3 W przypadku umowy o kredyt denominowany lub indeksowany do waluty innej niż waluta polska, kredytobiorca może dokonywać spłaty rat kapitałowo-odsetkowych oraz dokonać przedterminowej spłaty pełnej lub częściowej kwoty kredytu bezpośrednio w tej walucie. W tym przypadku w umowie o kredyt określa się także zasady otwarcia i prowadzenia rachunku służącego do gromadzenia środków przeznaczonych na spłatę kredytu oraz zasady dokonywania spłaty za pośrednictwem tego rachunku.;
oraz Art. 75b.
1. Wykonanie uprawnienia, o którym mowa w art. 69 ust. 3, nie może wiązać się z poniesieniem przez kredytobiorcę dodatkowych kosztów.
2. Bank nie może uzależnić wykonania przez kredytobiorcę uprawnienia, o którym mowa w art. 69 ust. 3, od wprowadzenia dodatkowych ograniczeń, w szczególności nie może zobowiązać kredytobiorcy do nabywania waluty przeznaczonej na spłatę rat kredytu, jego całości lub części, od określonego podmiotu.
Również od 2011 r. aneks wprowadzający spłatę kredytu w walucie obcej powinien być darmowy. Bank musi też bezpłatnie prowadzić rachunek w walucie służący do wpłaty rat.

Otwarcie i prowadzenie rachunku, o którym mowa w art. 69 ust. 3, jest wolne od opłat w przypadku, gdy kredytobiorcą jest konsument w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
Większość kredytobiorców podpisuje aneks do umowy kredytowej w oddziale banku. Warto wykorzystać tę okazję do zadania kilku istotnych pytań. Posiadacz kredytu walutowego powinien dowiedzieć się, czy:

 1. konto służące do spłaty rat w walucie obcej będzie miało inny numer niż dotychczasowy rachunek techniczny (zdecydowana większość banków otwiera dodatkowe konto walutowe, a tylko nieliczne zmieniają walutę rozliczeniową aktualnego rachunku – np. ze złotych na franki),
 2. przelew w walucie zostanie obciążony opłatą (kilka banków w przeszłości pobierało opłaty za przychodzący przelew walutowy, więc warto się upewnić, że taki koszt nie będzie naliczany),
 3. po podpisaniu aneksu klient nadal może spłacać kredyt bezpośrednio w krajowej walucie (w niektórych bankach poprzednie konto do obsługi kredytu nie jest zamykane),
 4. będzie można zamknąć konto osobiste służące do spłaty rat (takie rozwiązanie jest niemożliwe, jeśli klient w zamian za niższą marżę lub prowizję kredytu, zobowiązał się do przelewania pewnej kwoty na swój rachunek osobisty w złotym),
 5. istnieje możliwość kontrolowania i zmiany salda na koncie walutowym poprzez bankowość internetową (rachunki techniczne bez dostępu online są mniej wygodne),
 6. w sytuacji awaryjnej możliwe jest wpłacenie waluty obcej poprzez kasę banku (nie wszystkie oddziały prowadzą odpowiednią obsługę kasową),
 7. konto walutowe będzie zupełnie bezpłatne (zapisy ustawy antyspreadowej gwarantują tylko brak opłat za otwarcie i comiesięczne prowadzenie takiego rachunku).  

W trakcie podpisywania aneksu do umowy kredytowej, klient banku powinien również zapytać, kiedy będzie możliwa spłata rat w walucie obcej. W zależności od procedur stosowanych przez bank, zmiana sposobu spłaty może potrwać kilka dni. Jest to istotne w sytuacji kiedy termin płatności kolejnej raty jest bardzo bliski.
Szczegóły dotyczące przelewu waluty z inkantor.pl mogą być bardzo istotne.
Przed spłatą pierwszej raty w walucie, posiadacz kredytu powinien również zasięgnąć informacji o szczegółach związanych z przelewem walutowym. Przed jej zatwierdzeniem trzeba jednak sprawdzić, czy bank zwraca uwagę na tytuł przelewu walutowego. Szczególne wymagania w tej kwestii mają na przykład Deutsche Bank i Santander Consumer Bank. Klienci wymienionych banków muszą wpisać w tytule przelewu m.in. numer swojej umowy kredytowej i najlepiej imię i nazwisko jednego z kredytobiorców. Takie informacje w tytule przelewu są szczególnie ważne, jeżeli wpłaty walutowe zostają przeksięgowane z rachunku, na który wpłaca pieniądze więcej niż jeden klient.

Przed wykonaniem pierwszego przelewu z inkantor.pl trzeba sprawdzić, czy bank wymaga wpisania określonych informacji w tytule (np. numeru umowy).
W przypadku dalszych pytań lub wątpliwości, zadzwoń do nas: +48 61 62 32 940.

Zarejestruj się już teraz i spłacaj taniej kredyt walutowy - bezpłatna rejestracja> 

Up