News

26.09.2018

Klienci Deutsche Bank Polska S.A.

Szanowni Państwo – Klienci Deutsche Bank Polska S.A.

Napływają do nas informacje na temat zmian dokonywanych przez Państwa Bank numerów rachunków bankowych. Nie jest nam do końca znany ich powód, szczególnie w kontekście osób spłacających kredyty walutowe. 

Podejrzewamy, że działania te związane są z przejęciem części Deutsche Bank Polska S.A. przez Santander Bank Polska S.A.
W związku z brakiem realnej możliwości uzyskania informacji od Banku na temat konsekwencji zmian drogą telefoniczną i ich konsekwencji, zwróciliśmy się pisemnie do banku o udzielenie istotnych informacji na temat jego dalszego funkcjonowania, naszej współpracy, zadając jednocześnie szereg pytań w kwestiach technicznych, które pozostają bez odpowiedzi.
W dniu dzisiejszym 26.09 otrzymaliśmy informację z Banku niestety ustną, że wpływy na dotychczasowe rachunki będą nadal honorowane, że zmieniane są jedynie rachunki a'vista.

Zatem według naszych ustaleń nie należy zmieniać rachunków bankowych kredytów walutowych, będą one nadal obsługiwane (po staremu) przez bank! Stare numery kredytowych rachunków bankowych będą aktywne bez zmian do połowy października 2019 (PRZYSZŁY ROK!!!).

W zaistniałej sytuacji nie jest nam znany powód przekazywania przez Bank informacji na temat zmiany numeracji rachunków bankowych kredytbiorcom.
Potwierdzamy, że przelewy na dotychczasowe rachunki są dla Państwa bezpłatne, natomiast przelewom na nowe rachunki towarzyszy opłata o wartości 9,5 PLN/przelew dla CHF i 5 PLN/przelew dla EUR.
Pozostajemy w kontkacie z Państwem w w/w sprawie. Liczymy na Państwa zrozumienie i wyrozumiałość w temacie. Mamy nadzieję, że wszystkie kwestie techniczne, problematyczne z bankiem zostaną wyjaśnione do końca listopada 2018 (fuzja operacyjna, prawna banków).

Z poważaniem,
Zespół Inkantor.pl     

Back Up