Aktualności

03.07.2018

Opłaty. CHF do Banku BPH

Szanowni Państwo,

Przy zlecaniu przelewów w walucie CHF do banku BPH, prosimy wziąć pod uwagę pojawiającą się opłatę w wysokości 25 CHF.
Uprzejmie informujemy, iż jak wynika z informacji naszych Klientów, przelewy zlecane od początku lipca w walucie CHF do Banku BPH są księgowane w kwocie umniejszonej o 25 CHF. Inkantor.pl nadaje transfery w kwocie zgodnej z Państwa dyspozycją, co jest udokumentowane na potwierdzeniu realizacji przelewu, w opcji kosztów dzielonych (SHA), która gwarantuje Państwu brak opłat po stronie nadawcy.

Jesteśmy równocześnie w kontakcie z bankiem nadawcy - mBank S.A. i wyjaśniamy zaistniałą sytuację, ponieważ jedynie tam możemy interweniować w tej sprawie. Nie mamy możliwości interwencji po stronie Banku BPH ponieważ jedynie Państwo są do tego uprawnieni jako właściciele rachunków na które trafiają środki.
O efektach będziemy Państwa informowali na bieżąco.
Podchodzimy do sprawy pragmatycznie, na tyle ile jest to możliwe.
Sugerujemy, aby wszystkie osoby, u których wystąpił problem nienależnego, również w naszej ocenie, obciążenia opłatą 25 CHF, dokonały przelewu wyrównania w kwocie 95 PLN, przelewając złote (PLN), nie CHF na konto kredytu prowadzone w CHF.
Umożliwi to zablokowanie naliczania i odkręcania odsetek karnych w BPH za niedopłaty, które choć będą symboliczne, ale jednak naliczane będą automatycznie przez system BPH.
W naszej ocenie, będzie to najlepsza z możliwych w zaistniałej sytuacji opcja. W innym przypadku - dopłacając przelewem owe 25 CHF przelewem walutowym, narażeni będą Państwo na pobranie kolejnej opłaty przez bank pośredniczący.
W trosce o Państwa, jako naszych Klientów, sprawa jest również wyjaśniana z naszej strony.
W dniu 12-07-2018, ostatni raz ponowiliśmy nasze oczekiwania w drodze reklamacyjnej:
„Ponownie wnosimy o niezwłoczne wyjaśnienie sytuacji wraz z rzeczywistym wskazaniem powodu zaistniałych zdarzeń. Domagamy się niezwłocznego wyrównania pobranych opłat (konkretnie: przekazania wyrównania pobieranych opłat 25 CHF na rachunki w CHF w banku docelowym BPH tytułem wyrównania).”

Odnosząc się do kwestii łączącej nas Umowy/Regulaminu, w pierwszej kolejności podkreślamy, że nie jest to „odbijanie piłeczki”, a jedynie stwierdzenie faktu. To dla nas ważne bo zawsze byliśmy Partnerami.
Poniżej opis z Regulaminu dotyczący opcji kosztów realizowanych przez nas przelewów:
SHA - Opcja SHA oznacza, sposób transferu w którym koszty związane z realizacją przelewu, dzielone są pomiędzy zleceniodawcę i beneficjenta przelewu. W przypadku poleceń wypłaty z inkantor.pl, zleceniodawca pokrywa koszty nadania, natomiast beneficjent pokrywa koszty swojego banku oraz banków pośredniczących jeżeli takowe wystąpią.
Opłata wg. informacji przekazywanych przez Państwa została pobrana właśnie przez bank pośredniczący.

Jednocześnie, jak zawsze przez ostatnie 7 lat działalności, na życzenie przekazujemy Państwu bezpłatnie, bankowe potwierdzenia nadania, które potwierdzają kwoty nadawanych przelewów. Są one oczywiście zgodne z Państwa zleceniami.

Jesteśmy po tej samej stronie, zależy nam aby Państwo nadal z korzyścią dla siebie mogli korzystać z naszych usług.
Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby pobrane opłaty były uzupełnione przez winnego całego zamieszania na Państwa rachunki kredytowe, a także, aby zgłoszony problem został systemowo wyeliminowany przez banki tak, aby kolejne raty Państwa kredytów w Banku BPH mogły być przekazywane już bez umniejszania przed zaksięgowaniem przez bank docelowy.

Z wyrazami szacunku,
Zespół inkantor.pl

Powrót W górę