Cookies Privacy Policy

Bezpieczeństwo Twoich danych, które nam dobrowolnie powierzasz jest dla nas szczególnie ważne.

Podstawy prawne przetwarzania danych:

Polskie przepisy o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenie. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE („RODO”),
Realizacja umowy o świadczenie usług w serwisie Inkantor.pl,
Realizacja uzasadnionych interesów Inkantor.pl (w tym np. reklamacji),
Wypełnienie prawnego obowiązku, którego Inkantor.pl jest stroną (np. wobec organów wymiaru sprawiedliwości).

Administrator danych i sposób kontaktu:

Administratorem danych osobowych jest:

Inkantor.pl Sp. z o.o.

ul. Rubież 46

61-612 Poznań

Kontakt mailowy:                   bok@inkantor.pl

Kontakt telefoniczny:             +48 61 67 91 999

Kontakt listowny:                  Inkantor.pl Sp. z o.o.
                                             ul. Karpia 21A
                                             61-619 Poznań.

Procedury związane z ochroną i bezpieczeństwem danych osobowych

Dbamy o ich zabezpieczenie informatyczne i rzetelnie realizujemy nasze wewnętrzne procedury, aby do Twoich danych osobowych nie miały dostępu osoby nieupoważnione. Ograniczenie dostępu nie dotyczy organów państwowych upoważnionych ustawowo do żądania przekazania tych danych (np. organów wymiaru sprawiedliwości).

Cel przetwarzania danych

Dane, które podaje Użytkownik w trakcie rejestracji są wykorzystywane do celów ewidencyjno-księgowych, do kontaktów Biura Obsługi Klienta się z Użytkownikiem oraz do czynności związanych z wykonywaniem umowy o świadczenie usług w serwisie. Dane te mogą służyć do weryfikacji, czy Użytkownik spełnia wymagane przez przepisy prawne warunki oraz Regulamin serwisu inkantor.pl. 

Powierzane dane nie są i nigdy nie będą nikomu odsprzedawane.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne i konieczne do zawarcia umowy o świadczenie usług z Inkantor.pl Sp. z o.o. 

Usunięcie danych osobowych jest równoznaczne z usunięciem konta Użytkownika.  

 Prawo do zmiany danych użytkownika

Użytkownik w każdym czasie ma prawo wglądu i modyfikacji swoich danych osobowych, ich usunięcia (w tym prawo do zapomnienia) oraz prawo  do  przenoszenia  danych,

Realizując prawa Użytkownika możemy zażądać dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia tożsamości.
Prawo do usunięcia danych (w tym do zapomnienia) realizowane jest z zastrzeżeniami:

-        usunięcie danych osobowych jest równoznaczne z usunięciem konta Użytkownika,

-        administrator danych nie będzie mógł zrealizować prawa do bycia zapomnianym, gdy przetwarzanie przez administratora jest wymagane przez prawo unijne albo krajowe bądź jest to niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Pełna lista wyłączeń zawarta jest w art. 17 ust. 3 RODO.

Okres przechowywania danych osobowych

Dane Użytkowników będą przetwarzane przez okres:

  1. niezbędny do realizacji umowy o świadczenie usług w serwisie Inkantor.pl do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń,
  2. do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Inkantor.pl stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Użytkownika sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych.

 Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego

Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Pliki cookies i logi dostępowe - polityka inkantor.pl Sp. z o.o.

Serwis Inkantor.pl stosuje tzw. pliki cookies.

Pliki coookies są to informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym Użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu inkantor.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Informacje te są anonimowe, nie zawierają żadnych danych pozwalających na identyfikację pojedynczych Użytkowników serwisu inkantor.pl.

Co umożliwia stosowanie plików cookies:

-  uwierzytelnianie do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,

-  wykrywanie nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,

-  zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,

-  zapamiętywanie wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik,

-  dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W wielu przypadkach przeglądarka internetowa - oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych, domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z usług serwisu inkantor.pl, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w części informacyjnej serwisu inkantor.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. 

Logi dostępowe

Podobnie jak większość wydawców serwisów internetowych, zbieramy informacje dotyczące korzystania z serwisu internetowego inkantor.pl przez użytkowników oraz ich adresów IP na podstawie analizy logów dostępowych. Informacje te wykorzystywane są w celach technicznych, związanych z administracją serwerów naszego serwisu, jak również w celach statystycznych, przy analizie demograficznej użytkowników. Stosownie do zapisu art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz innych obowiązujących przepisów prawa, możemy zostać zobowiązani do wydania informacji, w tym w szczególności numeru IP komputera, zawartych w logach dostępowych na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań. 

Zmiana polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. Najnowsza wersja polityki zastępuje zapisy zawarte w poprzednich wersjach. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

Up