POiG 8.2

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

Dotacje na innowacje
Inwestujemy w waszą przyszłość
Rozbudowa istniejącego systemu B2B o dodatkowe moduły usprawniające współpracę Inkantor.pl sp. z o.o. z partnerami biznesowymi.

W górę