Zlecenie stałe spłaty kredytu

Zlecenie stałe spłaty kredytu umożliwia automatyczne wpłacanie waluty z inkantor.pl na wybrane konto bankowe. Obsługujemy spłatę kredytów we wszystkich bankach w Polsce bez dodatkowych kosztów przelewów.
Aby móc spłacać kredyt walutowy zwykle konieczne jest zawarcie z bankiem bezpłatnego aneksu do umowy kredytowej w którym bank wskaże numer konta do spłaty kredytu bezpośrednio walutą obcą. 

Żeby zautomatyzować proces spłacania rat kredytu należy w swoim banku ustawić comiesięczne zlecenie przelewu do inkantor.pl na numer konta w złotówkach: 05 1140 1124 0000 3020 8000 1001, inkantor.pl, ul. Rubież 46, 61-612 Poznań.

Możemy przyjąć wpłaty jedynie z rachunków, które wskazałeś w systemie inkantor.pl, jako „Własne” i których jesteś właścicielem lub współwłaścicielem.

W celu zabezpieczenia realizacji transakcji (ze względu na wahania kursowe) przedpłata w PLN powinna być 10% wyższa od kwoty uwzględniającej aktualny kurs sprzedaży waluty. Transakcja zostanie rozliczona w terminie realizacji zakupu waluty. Nadwyżka w złotówkach pozostanie do Twojej dyspozycji w inkantor.pl.

Po zakupie waluty oraz przyjęciu polecenia wypłaty (przelewu) z inkantor.pl, otrzymasz SMS z potwierdzeniem. Jeżeli na 3 dni przed zleconym terminem wymiany kurs waluty wzrośnie i kwota przedpłaty może nie być wystarczająca do realizacji zlecenia, poinformujemy Cię o tym w dodatkowej wiadomości SMS.

W okresie zlecenia stałego, twoja rata może ulec zmianie, np. ze względu na zmianę wskaźnika LIBOR. Kiedy bank prześle ci uaktualniony harmonogram spłat, zawsze, najpóźniej na 4 dni przed terminem zlecenia w danym miesiącu, możesz edytować wysokość wszystkich przyszłych płatności rat. (Zakładka PRZEGLĄD>> zlecenia stałe>>edytuj.)

Aby założyć zlecenie stałe comiesięcznego zakupu waluty i spłaty kredytu, wejdź do zakładki DYSPOZYCJE w części transakcyjnej (po zalogowaniu) i wybierz zlecenie stałe.

Zarejestruj się już teraz i spłacaj taniej kredyt walutowy - bezpłatna rejestracja> 

 

Up