Blog

07.11.2018

Komentarz walutowy

Gorsze perspektywy dolara szansą złotego. Komentarz walutowy 07.11.2018

Republikanie stracili większość w Izbie Reprezentantów, ale zachowali kontrolę nad Senatem. D. Trump’owi będzie teraz trudniej. Dolar traci, gdyż pod znakiem zapytania stanęły perspektywy utrzymania tempa podwyżek przez Fed. RPP pozostawiła stopy procentowe bez zmian. Jutro zakończenie posiedzenia Rezerwy Federalnej.

Zapowiedź podpisania umowy handlowej z Chinami przez D. Trump’a nie zdołała już wpłynąć na nastroje amerykańskich wyborców. Zgodnie z przewidywaniami Republikanie stracili większość w Izbie Reprezentantów na rzecz Demokratów, zachowując jednak przewagę w Senacie. Taki przebieg zdarzeń był antycypowany przez rynki, stąd reakcja była relatywnie umiarkowana. Przecena dolara tradycyjnie korzystnie wpłynęła na wycenę euro oraz walut krajów rozwijających się. W dłuższej perspektywie jednak wyniki wyborów do Kongresu mogą podbijać awersję do ryzyka i niekorzystnie oddziaływać na notowania złotego. Dlaczego? Powodów jest kilka. Zwycięstwo przeciwników D. Trump’a zapewne odświeży zapomniane już nieco tematy ingerencji Rosji w kampanię, konfliktu interesów czy kwestii podatkowych. Znacznie trudniejsze mogą być również negocjacje ws. zwiększenia limitu zadłużenia i finansowania instytucji federalnych. Poza tym, prezydentowi Stanów Zjednoczonych będzie bardzo trudno przeforsować kolejne istotne reformy, w tym projekty dalszych cięć podatków oraz zwiększenia wydatków infrastrukturalnych. Taki scenariusz natomiast zmniejsza presję na dalsze podwyżki stóp procentowych przez Rezerwę Federalną i stanowi argument za zwiększeniem atrakcyjności inwestycyjnej aktywów krajów wschodzących, czyli także złotego.

W tym miejscu zatem istotną rolę dla dalszego kierunku handlu na dolarze będzie mieć jutro do odegrania Fed, który będzie odbywał swoje posiedzenie, i który może dokonać jakichś posunięć, aby wzmocnić lub utrzymać sceptyczne nastawienie inwestorów odnośnie kwestii utrzymania planowanego tempa zacieśniania polityki pieniężnej (Rezerwa zakłada 3 podwyżki w przyszłym roku, rynek wycenia tylko 2). Tymczasem zgodnie z oczekiwaniami RPP utrzymała stopy procentowe na dotychczasowych poziomach. Większość ekonomistów nie spodziewa się żadnych zmian kosztu pieniądza także w przyszłym roku. O godz. 16 rozpocznie się konferencja prasowa po posiedzeniu, na której zaprezentowane zostanie uzasadnienie dzisiejszej decyzji.

Waluty wyceniane są następująco (godz. 15:15):

CHF/PLN – 3,7449 / 3,7768
EUR/PLN – 4,2747 / 4,3055
USD/PLN – 3,7276 / 3,7574
GBP/PLN – 4,8862 / 4,9354
EUR/USD – 1,1413 / 1,1509

Najbliższe wydarzenia na rynkach finansowych:

7. listopada:

16:00

Polska

Komunikat po posiedzeniu RPP

Michał Sikora - Dealer walutowy inkantor.pl.
Przedstawione w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu inkantor.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29. lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor.
Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do raportów. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie raportów w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres marketing@inkantor.pl.

Powrót Do góry