Blog

05.12.2018

Komentarz walutowy

Słomiany zapał. Komentarz walutowy 05.12.2018

Na rynek powrócił pesymizm w związku z konfliktem USA z Chinami oraz Brexitem. Porażka premier May w pierwszym głosowaniu oznaczać będzie wzrost roli parlamentu w procesie wyjścia. RPP utrzymała stopy procentowe na niezmienionych poziomach. O godz. 16 rozpocznie się konferencja po spotkaniu.

Poniedziałkowy optymizm na rynkach szybko przeminął, wskutek czego złoty ponownie ma pod górkę. Inwestorzy postrzegają tymczasowy rozejm między USA a Chinami jako grę pozorów, a ponadto coraz gorzej widzą perspektywy amerykańskiej gospodarki. Świadczy o tym zaistnienie pierwszej od 10 lat sytuacji, w której rentowności krótszych papierów dłużnych Stanów Zjednoczonych przekroczyły oprocentowanie dłuższych. Natomiast w temacie handlu, prezydenci dwóch światowych potentatów zawarli 90-dniowe zawieszenie broni, skutkujące również odroczeniem zwiększenia od nowego roku stawki celnej na chiński import w zamian za większe zakupy amerykańskich produktów. W tym czasie mają być prowadzone negocjacje celem wypracowania „prawdziwej umowy”. Jednocześnie D. Trump rozpoczął nowy tydzień od ponownego wywierania presji na Pekin, poprzez serię wpisów, w których określił siebie jako „człowieka ceł”.

Drugim problemem absorbującym głowy inwestorów jest Brexit. Do głosowania brytyjskiego parlamentu nad ustawą ws. wyjścia z UE pozostał już niespełna tydzień. Tymczasem premier May otrzymała kolejne ciosy. Po pierwsze, jej irlandzki koalicjant (Demokratyczna Partia Unionistów) zapowiedziała, że zagłosuje przeciwko umowie. Po drugie, Izba Gmin oceniła, iż ministrowi przygotowujący analizę prawną dotyczącą Brexitu dopuścili się obrazy parlamentu, odmawiając upublicznienia raportu. Po trzecie, przegłosowano poprawkę, która w przypadku odrzucenia porozumienia w pierwszym głosowaniu (11. listopada) zwiększy rolę parlamentu w procesie wyjścia z UE. Pozytywny dla rynku impuls napłynął natomiast z Brukseli, gdyż Trybunał Sprawiedliwości uznał, iż nie ma przeszkód prawnych do wycofania przez Wielką Brytanię wniosku o opuszczenie Wspólnoty.

W kraju dobiegło końca posiedzenie RPP, podczas którego naturalnie nie zmieniono stóp procentowych. O godz. 16 rozpocznie się konferencja z udziałem prezesa Glapińskiego, która może być interesująca z uwagi na ostatnie spadki cen surowców oraz gołębie zmiany nastawienia głównych banków centralnych świata (Fed, EBC). Na marginesie, agencja Fitch podwyższyła prognozę PKB Polski na 2018 i 2019r. do odpowiednio 5,1% oraz 3,8%. Instytucja liczy na podwyżkę stóp procentowych o 25 pb. w przyszłym roku i 75 pb. w 2020r.

Waluty wyceniane są następująco (godz. 15:10):

CHF/PLN – 3,7768 / 3,8087
EUR/PLN – 4,2672 / 4,2981
USD/PLN – 3,7592 / 3,7891
GBP/PLN – 4,7880 / 4,8372
EUR/USD – 1,1293 / 1,1389

Michał Sikora - Dealer walutowy inkantor.pl.
Przedstawione w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu inkantor.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29. lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor.
Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do raportów. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie raportów w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres marketing@inkantor.pl.

Back Back to top