FAQ

Do jakiego banku, kiedy, za ile

 

Do jakiego banku? Jaka waluta? Za ile? Kiedy środki powinny pojawić się na koncie w banku odbiorcy?

Do banków na całym świecie w ramach
SEPA lub SWIFT

EUR

8 PLN* SEPA

lub

12,5 PLN* SWIFT

Środki wysyłane są w trybie pilnym D+1

Powinny być zaksięgowane w banku odbiorcy:
a) dnia następnego, w przypadku otrzymania polecenia wypłaty w systemie inkantor.pl do 12:00;

b) z datą dnia kolejnego w przypadku otrzymania polecenia wypłaty po 12:00.

Wszystkie banki w Polsce PLN 0,80 PLN

Zgodnie z sesjami ELIXIR.

Powinny być zaksięgowane tego samego dnia, w przypadku otrzymania polecenia wypłaty do 14:45

Z datą dnia następnego w przypadku otrzymania polecenia wypłaty po 14:45.

CHF
EUR 
GBP  
USD
NOK
CZK
SEK
DKK
RUB
TRY
HUF
RON
JPY
CAD
AUD
6 PLN*

Środki wysyłane:
 

a) tego samego dnia, w przypadku otrzymania polecenia wypłaty do 12:00;

b) z datą dnia kolejnego w przypadku otrzymania polecenia wypłaty po 12:00.

Powinny być zaksięgowane do 17:30 w dniu wysłania środków.

 

 


CHF 
EUR
GBP
USD

0 PLN

Środki wysyłane są w trybie pilnym D+1

Powinny być zaksięgowane w banku odbiorcy:
a) dnia następnego, w przypadku otrzymania polecenia wypłaty w systemie inkantor.pl do 12:00;

b) z datą dnia kolejnego w przypadku otrzymania polecenia wypłaty po 12:00.

 

 

 

 

 

 

CHF
EUR
GBP

 

 

 

 

 

 

0 PLN

Środki wysyłane są w trybie pilnym D+1

Powinny być zaksięgowane w banku odbiorcy:
a) dnia następnego, w przypadku otrzymania polecenia wypłaty w systemie inkantor.pl do 12:00;

b) z datą dnia kolejnego w przypadku otrzymania polecenia wypłaty po 12:00.

 

 

CHF
EUR
   

 

0 PLN

Środki wysyłane są w trybie pilnym D+1

Powinny być zaksięgowane w banku odbiorcy:
a) dnia następnego, w przypadku otrzymania polecenia wypłaty w systemie inkantor.pl do 12:00;

b) z datą dnia kolejnego w przypadku otrzymania polecenia wypłaty po 12:00.

Inne banki za granicą
i w Polsce

CHF 
GBP 
USD
NOK
CZK
SEK
DKK
RUB
TRY
HUF
RON
JPY
CAD
AUD
BGN

PLN (do
banków
za granicę) 
12,5 PLN*

Środki wysyłane  w trybie pilnym D+1

Powinny być zaksięgowane w banku odbiorcy:
a) dnia następnego, w przypadku otrzymania polecenia wypłaty w systemie inkantor.pl do 12:00;

b) z datą dnia kolejnego w przypadku otrzymania polecenia wypłaty po 12:00.
Polecenia wypłat środków dostępne w opcji: SHA.

AUD, JPY, PLN i TRY - Środki wysyłane w trybie D+2
Powinny być zaksięgowane w banku odbiorcy:  
a) po 2 dniach, w przypadku otrzymania polecenia wypłaty w systemie inkantor.pl do 12:00;
b) z datą dnia kolejnego, w przypadku otrzymania polecenia wypłaty po 12:00.

[*] - opłata pobierana w walucie przelewu, automatycznie przeliczana po kursie kupna danej waluty w mBank z terminu złożenia w systemie dyspozycji Polecenia wypłaty (przelewu wychodzącego).

SHA - Opcja SHA oznacza, sposób transferu w którym koszty związane z realizacją przelewu, dzielone są pomiędzy zleceniodawcę i beneficjenta przelewu. W przypadku poleceń wypłaty z inkantor.pl, zleceniodawca pokrywa koszty nadania (12,5 PLN*) natomiast beneficjent pokrywa koszty swojego banku oraz banków pośredniczących jeżeli takowe wystąpią. 
Koszty banku odbiorcy i banków pośredniczących są pobierane w walucie przelewu poprzez umniejszenie kwoty na rachunku odbiorcy w walucie przelewu.  

Back Up