Obsługujemy wszystkie banki

 
  • Wpłaty środków do wymiany

Korzystając z inkantor.pl możesz do nas przesłać środki do wymiany z dowolnego banku w kraju lub za granicą. 
Zanim prześlesz środki do wymiany, zaloguj się w systemie, przejdź do zakładki finanse >> konta bankowe i podaj dane Twoich rachunków bankowych w danej walucie.  Jedynie z nich będziemy mogli przyjąć i zaksięgować środki do wymiany w Twoim portfelu walutowym.

W przypadku wpłat jest ważne aby dane rachunku (imię, nazwisko lub nazwa firmy oraz numer rachunku) przekazane do nas wraz z przelewem z Twojego banku były zgodne z danymi Twojego rachunku własnego zdefiniowanymi przez Ciebie w serwisie.

Nie przyjmujemy wpłat z rachunków osób trzecich lub firm jako płatności. 

  • Wypłaty środków po wymianie 

Środki po wymianie w jednej z 17 walut końcowych obsługiwanych przez inkantor.pl możesz wypłacać w części lub całości na wcześniej zdefiniowany przez Ciebie rachunek bankowy, krajowy lub zagraniczny (zakładka finanse >> konta bankowe).

Inkantor.pl umożliwia wypłatę środków po wymianie na rachunki bankowe w różnych, również innych niż popularny IBAN.
Przy zlecaniu wypłaty środków z naszego kantoru internetowego, masz do dyspozycji 4 pola definicji tytułu polecenia wypłaty (przelewu wychodzącego). Informacje w nich zawarte, w sposób automatyczny są przekazane do banku odbiorcy i będą widniały w systemie bankowym odbiorcy jako tytuł danego przelewu otrzymanego. 

Wypłaty środków realizowane są w czasie od 15 min. do 3 dni.
Obsługujemy wypłaty do wszystkich banków w kraju i za granicą.
Szczegóły w sekcji "Do jakiego banku, kiedy za ile". 

 

Up